Nieuw Trainingsaanbod

Nieuwe training met werktitel: ‘Eerlijk Spel’

Ceto Trainingen en Helder Acteren zijn bezig met de ontwikkeling van een Training over conflicthantering, onderhandelen en bemiddelen. Aan de hand van verschillende communicatiemodellen en theorieën willen we professionals in het onderwijs en de zorg ondersteunen en faciliteren in hun vaak complexe en vooral dynamische werksituaties.

De Training wordt een basistraining van één dag aangevuld met een elektronische leeromgeving met meer achtergrondinformatie en oefeningen. Daarnaast krijgt elke deelnemer het boek ‘Conflictmanagement en Mediation’ door Martin Euweman en Ellen Giebels cadeau.  Aansluitend bieden we verdiepingstrainingen aan op elk der verschillende onderdelen.

Meer informatie over de training volgt.