Opleiding Trainer Belbin Teamtoppers

Opleiding Trainer Belbin Team Toppers

Een tweedaagse opleiding tot trainer van de Belbin Team Toppers met licentie.
 De opleiding bestaat uit de Masterclasses `Belbin Teamrollen` en `Belbin Team Toppers `. Deelname aan beide dagen geeft recht op de licentie Trainer Belbin Team Toppers en vermelding op de website als bevoegd trainer.

Deze opleiding is zowel individueel (middels aanmelding) te volgen alsmede op locatie met uw team (middels offerte).

De opleiding tot trainer Belbin Team Toppers bevat alles wat een docent/teamleider nodig heeft om met de Belbin Teamrollen aan de slag te gaan binnen de groep (en team) en goed te kunnen instrueren, begeleiden, motiveren en inspireren. Maar ook om doeltreffend met het materiaal te kunnen werken. Het accent ligt zowel op de eigen kwaliteiten en talenten alsmede op het effectief inzetten van dit model in de klas/praktijk en het team. Tevens zullen er gerichte oefeningen worden gedaan, met behulp van een bevoegde trainingsacteur die elke deelnemer laat ervaren hoe de teamrollen in taal, houding en ervaren de communicatie beïnvloeden. Een eye-opener voor professionals in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven! Leer jezelf en je/een team kennen.

De eerste dag `Belbin Teamrollen` richt zich op de achtergronden van het Belbin teamrolmodel en de eigen persoonlijke teamkwaliteiten, inclusief een persoonlijk Interplace rapport.IMG_2816-768x1024

De tweede dag `Belbin Team Toppers` richt zich op het spelmateriaal en de methodiek. Inclusief handleiding, werkvormen, testkaarten, het Talenten Spel, oefeningen, spelen en werkbladen.